Tiết lộ về công việc của kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng cần có trong mọi doanh nghiệp. Việc giám sát và đảm bảo số liệu kế toán tài chính yêu cầu công việc của kế toán tổng hợp luôn phải chính xác, đúng hạn. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết những công việc đó là gì nhé!

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là vị trí mà hầu hết các công ty cần có bên cạnh kế toán trưởng. Công việc của kế toán tổng hợp là ghi nhận, phản ánh và tổng hợp tất cả số liệu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt một năm tài chính. 

Công việc này cần tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) hoặc Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và pháp luật thuế, pháp luật kế toán,… Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, là cầu nối trong nội bộ doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp (đối tác, cơ quan thuế, ngân hàng, khách hàng,…)

       

Công việc của kế toán tổng hợp rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp

Chi tiết trách nhiệm công việc của kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp có khả năng đảm nhiệm tất cả những công việc liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp. Trên thực tế, tại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vị trí này có thể phụ trách mọi nhiệm vụ liên quan đến kế toán, tài chính, và các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp. Nhìn chung, kế toán tổng hợp có quy trình làm việc theo 10 bước sau:

 • Bước 1: Tổng hợp, lập chứng từ gốc làm căn cứ pháp lý cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp;
 • Bước 2: Kiểm tra tính hợp lý, chính xác chứng từ;
 • Bước 3: Trình chứng từ lên kế toán trưởng;
 • Bước 4: Dựa vào chứng từ gốc, kế toán tổng hợp tiến hành ghi nhận vào sổ nhật ký chung hoặc số cái, sổ chi tiết;
 • Bước 5: Sắp xếp và lưu trữ chứng từ khoa học; 
 • Bước 6: Cuối mỗi kỳ, thực hiện các bút toán kết chuyển;
 • Bước 7: Xác định số dư cuối kỳ và khóa sổ;
 • Bước 8: Lập bảng cân đối phát sinh cuối kỳ;
 • Bước 9: Lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm;
 • Bước 10: Lập tờ khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế.

Công việc của kế toán tổng hợp phải làm vào đầu năm

Thời điểm bắt đầu một năm tài chính mới của doanh nghiệp Việt Nam hầu như vào ngày 1 tháng 1. Nhiệm vụ quan trọng vào đầu năm là :

 • Thực hiện nộp tiền Lệ phí môn bài trước ngày 30/1 (đối với doanh nghiệp đang hoạt động)
 • Thực hiện lập tờ khai nộp lệ phí môn bài, nộp tiền lệ phí môn bài (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
 • Thực hiện bút toán kết chuyển lãi – lỗ của năm tài chính trước
 • Chuyển đổi số dư năm trước vào Bảng cân  đối phát sinh năm mới
 • Hạch toán chi phí nộp tiền lệ phí môn bài năm tài chính mới
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế hàng năm: nộp tờ khai quyết toán thuế, nộp thuế  

Công việc của kế toán tổng hợp phải làm hàng ngày

 • Điều phối, hướng dẫn nhân viên kế toán bộ phận như kế toán bán hàng, kế toán kho,…
 • Thu thập chứng từ, lập phiếu kế toán… để tổng hợp số liệu và nhập liệu vào phần mềm kế toán. Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, CCDC, TSCĐ,… thực hiện thu tiền, chi tiền, khấu hao, công nợ,.. mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp đều phải có chứng từ gốc.
 • Hạch toán số liệu đã nhập liệu vào sổ Nhật ký chung các khoản phát sinh bằng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2012/TT-BTC hoặc thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 • Theo dõi, tính toán và quản lý các sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, nợ phải trả, nợ phải thu, khấu hao, thanh lý, hàng tồn kho, giá vốn hàng bán theo từng sản phẩm,…

Công việc của kế toán tổng hợp phải làm hàng tháng/quý

 • Tính bảng lương, trả lương, thực hiện đóng BHYT, BHXH, BHTN… cho người lao động hàng tháng.
 • Theo dõi báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức giá trị sản phẩm.
 • Tính và trích, hạch toán khấu hao tài sản cố định và kiểm kê định kỳ 6 tháng;
 • Theo dõi và đối chiếu, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, thuế TNDN,… và tính thuế, lập tờ khai thuế, nộp tờ khai và tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước (theo tháng/quý)
 • Đối chiếu, kiểm tra và lập bảng cung cấp số liệu chi tiết các khoản trả trước, trích trước, phân bổ hàng tháng; thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển vào báo cáo kết quả kinh doanh (tháng hoặc quý tùy từng doanh nghiệp).
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Kế toán tổng hợp lập các báo cáo cuối mỗi tháng/quý

Công việc của kế toán tổng hợp phải làm cuối năm

 • Đối chiếu các sổ chi tiết, sổ kế toán với hồ sơ, chứng từ gốc; 
 • Kiểm tra các sổ chi tiết có số dư cuối kỳ có hợp lý và cân chưa;
 • Lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản cuối năm;
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính…
 • Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.
 • In sổ sách theo quy định và lưu trữ khoa học.

5 kinh nghiệm để trở thành kế toán tổng hợp giỏi

Nắm vững nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn

Công việc của kế toán tổng hợp yêu cầu bắt buộc tối thiểu phải nắm vững các nghiệp vụ kế toán. Các trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính… sẽ cung cấp những kiến thức về nguyên lý kế toán bài bản và chi tiết. Song song với đó, sinh viên, người lao động cũng cần liên tục bổ sung kiến thức về Luật kế toán, luật doanh nghiệp, các thông tư, nghị định liên quan để đáp ứng nhu cầu công việc.

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng là điều bắt buộc đối với kế toán tổng hợp. Hầu hết các công ty sử dụng Excel hoặc một phần mềm kế toán như MISA, FAST… nên việc thành thạo một phần mềm kế toán, hoặc lập trình Excel sẽ là nấc thang thăng tiến cho nghề.

 Liên tục cập nhật thông tư, nghị định mới 

Công việc kế toán tổng hợp yêu cầu kế toán phải nắm vững kiến thức luật pháp khổng lồ. Tuy nhiên, nền kinh tế luôn phát triển mạnh mẽ khiến nhà nước thường xuyên đưa ra những thông tư, nghị định mới phù hợp từng thời điểm. 

Điều đó có nghĩa là mỗi một thay đổi đó, kế toán tổng hợp đều phải cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của luật. Kế toán nên tham gia các nhóm kế toán trên các nền tảng mạng xã hội, tham gia các khóa học ngắn hạn hoặc tìm kiếm cho mình một mentor – người hướng dẫn để được hỗ trợ cập nhật.

Trau dồi kỹ năng giao tiếp, giải trình với cơ quan thuế

Kế toán tổng hợp không chỉ thường xuyên làm việc với ban lãnh đạo mà còn phải kết nối chặt chẽ với các phòng ban khác. Khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp kế toán dễ dàng hoàn thành công việc hơn, tiết kiệm thời gian giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, kế toán tổng hợp thường làm việc với các cơ quan thuế. Đặc biệt vào thời điểm tiếp đoàn kiểm tra thuế, thanh tra thuế, nhân viên có đủ kinh nghiệm tiếp đón mới được giao nhiệm vụ này. 

Bởi lẽ, phải đủ kinh nghiệm, bản lĩnh để giải trình các câu hỏi, yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế để có thể hiểu, sửa những vấn đề còn sai sót. Kế toán cần trau dồi kỹ năng này để phát triển sự nghiệp và đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp giúp thăng tiến sự nghiệp

Nâng cao trình độ ngoại ngữ

Công việc của kế toán tổng hợp cũng ưu tiên cho người giỏi ngoại ngữ. Trong công việc có thể cần giao tiếp với những đối tác nước ngoài như nhà cung cấp, khách hàng… việc giỏi ngoại ngữ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, giúp doanh nghiệp tăng uy tín trong mắt đối tác.

Không chỉ vậy, việc giỏi ngoại ngữ cũng giúp kế toán tổng hợp nâng cao thu nhập như làm việc cho công ty nước ngoài, nhận dự án kế toán cho người nước ngoài… 

Kế toán tổng hợp là một nghề đang cần rất nhiều nhân lực chất lượng cao với thu nhập cực hấp dẫn. Tất nhiên, để làm được công việc của kế toán tổng hợp, bạn cũng cần có tình yêu nghề nhiệt huyết để có thể chăm chỉ, kiên trì mỗi ngày. Hy vọng bài viết đã giúp bạn đọc có thể hình dung được hình ảnh lao động đẹp và đáng trân trọng của kế toán tổng hợp.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x