Mẫu báo cáo thành tích cá nhân chuẩn, mới nhất 2023

Vì sao cần phải viết báo cáo thành tích cá nhân? Báo cáo thành tích cá nhân nên viết như thế nào mới chuẩn? Hãy cùng tìm hiểu các thông tin giải đáp cho các câu hỏi trên thông qua bài viết về mẫu báo cáo thành tích cá nhân bên dưới nhé.

Vì sao cần viết báo cáo thành tích cá nhân?

Tại sao cần phải báo cáo thành tích cá nhân?

Tại sao cần phải báo cáo thành tích cá nhân?

Báo cáo thành tích cá nhân là báo cáo dưới dạng văn bản về các thành tích mà một cá nhân đã đạt được trong lĩnh vực nào đó ở một khoảng thời gian xác định. Báo cáo thành tích cá nhân là yếu tố để doanh nghiệp, công, ty, tổ chức khen thưởng đối với sự nỗ lực, cố gắng, đóng góp của cá nhân vào tập thể.

Đối với việc lập báo cáo thành tích cá nhân, ngoài việc khích lệ động viên cá nhân đã cống hiến cho tập thể, báo cáo còn giúp cấp trên nắm rõ hơn về các hoạt động của nhân sự trong doanh nghiệp, công ty. Đối với việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc, Nghị định 91/2017/NĐ-CP có những quy định sau đây:

 • Các tổ chức khi có quyết định khen thưởng cần phải lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng khen thưởng hướng đến cũng như thành tích mà cá nhân đã đạt được
 • Hình thức khen thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng đã được quy định của tổ chức, tập thể. Tùy vào mức độ thành tích cá nhân đã đạt được mà việc khen thưởng sẽ được quyết định là cao hay thấp
 • Cá nhân đạt được một thành tích đáng được khen thưởng thì sẽ chỉ nhận được một hình thức khen thưởng chứ không được hưởng nhiều hình thức
 • Khi các cá nhân hoặc tập thể có cùng thành tích đạt được như nhau thì cá nhân nữ hoặc tập thể có số lượng nữ từ 70% trở lên sẽ được ưu tiên xét khen thưởng 
 • Đối với các cán bộ công tác giới tính nữ thì thời gian xét khen thưởng giữ chức vụ thì quá trình cống hiến sẽ được giảm ⅓ so với cán bộ có cùng vị trí và cống hiến như nhau

Các nội dung cần có trong báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân gồm những nội dung gì?

Báo cáo thành tích cá nhân gồm những nội dung gì?

Báo cáo thành tích cá nhân được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích và đối tượng mà báo cáo hướng đến. Tuy nhiên, nhìn chung, dù ở dạng hình thức nào thì báo cáo cá nhân vẫn cần phải đảm bảo các nội dung chính cần có sau đây:

 • Đầu tiên chính là tiêu ngữ, địa điểm, thời gian viết báo cáo và tiêu đề của báo cáo. 
 • Tiếp theo, cần ghi rõ thông tin cá nhân của người lập báo cáo. Các thông tin này cần phải đảm bảo được độ chính xác, tránh sai sót để việc khen thưởng đến cá nhân báo cáo được suôn sẻ.
 • Thành tích đã đạt được: chính là thành tích mà cá nhân đó đã nỗ lực và cố gắng để đạt được trong một khoảng thời gian. 

Đối với các thành tích này, yêu cầu người lập báo cáo cần nêu rõ cụ thể về thành tích đạt được trong lĩnh vực cụ thể gì, vì đây chính yếu tố thể hiện được sự tiến bộ và đóng góp vào quá trình phát triển của doanh nghiệp, tổ chức.

 • Đóng góp cá nhân đối với tổ chức, doanh nghiệp, công ty thông qua những nhiệm vụ mà bản thân đã hoàn thành hoặc có thể đưa ra các ý kiến, sáng tạo của cá nhân về các hoạt động chung nhằm hướng tổ chức, doanh nghiệp đến sự phát triển tốt hơn.
 • Đề nghị về việc khen thưởng của cấp trên đối với thành tích đã đạt được

Các mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Như đã đề cập ở trên, các mẫu báo cáo thành tích cá nhân sẽ có nhiều dạng khác nhau do phụ thuộc vào mục đích và đối tượng mà báo cáo hướng đến. Dưới đây là các mẫu báo cáo thành tích cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau chuẩn và đơn giản nhất hiện nay.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

 ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        —————

  ………………, ngày…… tháng……. năm……..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN TẶNG……. 

 1. THÔNG TIN CHUNG

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………… Giới tính:……………….

– Quê quán:…………………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………………….

 1. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
     
 1. Hình thức khen thưởng;
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
     

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

Đối với mẫu báo cáo này ngoài tiêu ngữ, đơn vị, địa điểm, thời gian cũng như tiêu đề báo cáo, phần nội dung chính của mẫu báo cáo đề nghị tặng thưởng sẽ bao gồm phần thông tin chung và thành tích đạt được.

Ở mục thông tin chung, các thông tin cần thiết của tổ chức, cá nhân cần được ghi rõ ràng và liệt kê đầy đủ chính xác với các thông tin được yêu cầu như trên mẫu đã thể hiện. Ở phần thành tích đạt được, cần nêu rõ ra các tiêu chí như trên mẫu đã yêu cầu để phía trên có thể nắm rõ và đưa ra hình thức khen thưởng phù hợp. 

Tiếp theo, người lập báo cáo cần trình bày rõ các thành tích đã đạt được cũng như cung cấp chính xác thời gian đạt được thành tích đó. Cuối cùng là yếu tố quan trọng không thể thiếu của báo chính là chữ ký xác nhận những thông tin đã nêu ở phía trên.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đối với Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……………., ngày …. tháng ….. năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng bằng khen, Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 1. SƠ YẾU LÝ LỊCH

– Họ và tên đảng viên:………………………………Nam (Nữ)…………………………………………..

– Ngày, tháng, năm sinh……………………………………………………………………………….

– Ngày vào Đảng;……………………………………Ngày chính thức:………………………………..

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………..………………

– Chức vụ hiện nay (đảng, chính quyền):………………………………..……………………………

 1. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
 2. Sơ lược thành tích của đảng viên

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: :………………………………………………..

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên: :………………………………………………

– Trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn thể: :………………………………………………..

 1. Danh hiệu khen thưởng đã nhận được
 2. a) Danh hiệu khen thưởng của các cấp ủy Đảng
 3. b) Danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, đoàn thể.
 

CẤP ỦY NƠI ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT

 

ĐẢNG VIÊN BÁO CÁO 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nhìn chung, mẫu báo cáo thành tích của Đảng viên cũng gồm các nội dung giống với mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cá nhân ở phía trên. Tuy nhiên ở phần Quốc hiệu và Tiêu ngữ sẽ được thay bằng tên tổ chức Đảng Cộng sản nước ta. Ngoài ra, ở phần thông tin chung của người báo cáo, thời gian vào Đảng cũng là phần thông tin cần thiết mà cá nhân cần phải điền vào. 

Phần thành tích đạt được, Đảng viên đề nghị khen thưởng sẽ nêu ra các thành tích mà bản thân đã đạt được thông qua những nhiệm vụ, đóng góp mà người Đảng viên đã thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng ta. Cuối cùng, Đảng viên nêu ra các danh hiệu mà bản thân đã được khen tặng trước đó, trong đó, cần cung cấp đầy đủ thời gian đạt được danh hiệu đó.

Một số lưu ý khi viết báo cáo thành tích cá nhân

Cần lưu ý những gì khi lập báo cáo thành tích cá nhân?

Cần lưu ý những gì khi lập báo cáo thành tích cá nhân?

Khi lập báo cáo thành tích cá nhân, người báo cáo nên lưu ý các chi tiết sau đây:

 • Đảm bảo tính chính xác của các thông tin cá nhân để quá trình khen tặng của tổ chức, tập thể đến cá nhân được khen thưởng diễn ra được suôn sẻ, không xảy ra sai sót 
 • Cung cấp ngắn gọn, súc tích, đủ ý các nhiệm vụ hoàn thành để đạt được thành tích khen thưởng. Các thành tích đã được cần phải đúng với thực tế, tránh trường hợp khai khống thành tích để được khen thưởng.
 • Nếu đạt được các thành tích nào trước đó cần ghi rõ ra, đảm bảo tính chính xác của thời gian đạt được danh hiệu đó
 • Đảm bảo các từ ngữ được sử dụng trong báo cáo đúng đúng mực, thể hiện tác phong nghiêm túc và sự trang trọng, tránh dùng các từ ngữ mang tính không trang trọng hoặc văn nói thường ngày
 • Hình thức trình bày văn bản báo cáo phải đúng chuẩn theo quy định, tránh trình bày cảm tính, lung tung, không phù hợp với mẫu báo cáo chung

Tóm lại, bài viết đã cung cấp chi tiết về các mẫu báo cáo thành tích cá nhân cũng như các nội dung cần phải có để lập báo cáo. Ngoài ra, bài viết còn làm rõ nguyên nhân cần phải lập báo cáo thành tích cá nhân cũng như một số điều cần lưu ý trước khi viết báo cáo thành tích gửi đến tổ chức, cơ quan. 

Hy vọng các thông tin của bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc trong quá trình lập báo cáo thành tích cá nhân, hình thức trình bày báo cáo như thế nào để đúng chuẩn, đảm bảo báo cáo đã đầy đủ các nội dung cần thiết cũng như các lỗi sai cần tránh khi soạn thảo báo cáo. 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x