Địa chỉ làm Bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang [Năm 2023]

Hiện nay, việc tiếp cận bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang đối với nhiều người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn vì chưa hiểu rõ các thủ tục hành chính liên quan. Vì vậy, chúng tôi mong rằng với những thông tin hữu ích dưới đây, người lao động sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hiện các bước để nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Địa chỉ nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang

Điều đầu tiên mà người lao động luôn băn khoăn chính là nên đi đâu để có thể nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của mình. Người lao động ở Bắc Giang hiện có hai cách để nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. 

Nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tiếp

Để hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang, người lao động tỉnh Bắc Giang cần tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm trong tỉnh để nộp hồ sơ của mình. Hiện nay, Bắc Giang có ba trung tâm giới thiệu việc làm nằm tại thành phố Bắc Giang, huyện Lục Nam và huyện Tân Yên. Người lao động có thể chọn trung tâm gần với mình nhất để tiện việc nộp hồ sơ:

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang là nơi địa điểm chính tiếp nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại Bắc Giang có địa chỉ tại Lô số 5, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Nếu người lao động muốn tìm hiểu trước thì có thể liên hệ số (+84)2043 82 33 28 để gặp nhân viên trực ban hoặc trực tiếp đến địa chỉ trên trong khoảng thời gian từ 7h30 sáng đến 4h30 chiều (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết).

Địa điểm nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang

Địa điểm nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm chi nhánh huyện Lục Nam là chi nhánh của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tại Lục Nam nằm tại TT Đồi Ngô của huyện.

Số điện thoại để người lao động thuận tiện liên hệ là (+84)2043 78 38 79, hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ trên trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 5h chiều (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết).

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm chi nhánh huyện Tân Yên là chi nhánh của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tại Tân Yên có địa chỉ ở xã Cao Xá của huyện.

Người lao động có thể thông qua số điện thoại (+84)2043 63 23 28 để liên hệ với nhân viên trực ban hoặc trực tiếp đến trung tâm vào khoảng thời gian  từ 7h30/8h sáng đến 5h30 chiều (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết).

Nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến

Đã từ lâu, Nhà nước và chính phủ đang từng bước số hóa các công tác hành chính rườm rà, bao gồm việc thu nhận các loại hồ sơ bảo hiểm. Bắt đầu từ năm 2022, người lao động đã có thể dễ dàng thực hiện việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của mình ngay tại nhà.

Để nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang, người lao động có thể đăng ký tài khoản cá nhân của mình tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ website https://dichvucong.gov.vn/, sau đó đăng nhập và tải hồ sơ điện tử của mình lên theo các bước được hướng dẫn rõ ràng trên địa chỉ trên.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hồ sơ và thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang

Tuy nhiên, trước khi đến bước nộp hồ sơ trực tiếp hay là trực tuyến tại các địa chỉ đã nêu ở trên, người lao động nên biết mình cần chuẩn bị những giấy tờ gì để tránh mất thời gian khi phải bổ sung giấy tờ sau khi nộp.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Người lao động muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang cần chuẩn bị các loại giấy tờ đã được quy định lại tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung cho Điều 16 thuộc Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015.

Những giấy tờ này phải là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính, bao gồm:

  • 01 đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03, đính kèm theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP).
  • 01 bản Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn, hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, hoặc quyết định sa thải, hoặc quyết định thôi việc, hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, hoặc bất kỳ giấy tờ nào có xác nhận của người sử dụng lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền  xác thực tình trạng chấm dứt làm việc của người lao động.
  • 01 sổ bảo hiểm xã hội đã chốt thời gian tham gia bảo hiểm (bắt buộc là bản chính).

Sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội

Trong trường hợp người lao động nộp trực tuyến qua Dịch vụ công thì cần scan bản sao có chứng thực các loại giấy tờ trên để tải lên hệ thống thì mới có thể nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang.

Thời gian giải quyết thủ tục bảo hiểm thất nghiệp 

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang qua một trong những địa chỉ và cách thức đã nêu trên, người lao động sẽ cần phải chờ một khoảng thời gian nhất định để trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, xem xét và xử lý hồ sơ theo trình tự, cụ thể như sau:

  • Đối với trường hợp nộp trực tiếp: Trung tâm dịch vụ việc làm cần thời hạn là 20 ngày làm việc để xác minh, xem xét và xác định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang phê duyệt.
  • Đối với trường hợp nộp trực tuyến (nộp online): Ngay sau khi hoàn tất các bước trên Cổng dịch vụ công quốc gia, nếu có thông tin không khớp với dữ liệu có sẵn thì cơ quan BHXH sẽ trả kết quả không hợp lệ ngay cho người lao động. Ngược lại, nếu thông tin chính xác thì người lao động cần chờ:

+ 2 ngày làm việc để cơ quan BHXH trả lại thông tin về quá trình đóng các loại bảo hiểm của người lao động cho Dịch vụ công quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đó xuống cho trung tâm dịch vụ việc làm.

+ 16 ngày làm việc để trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, rà soát và xác minh các dữ liệu trong hồ sơ được gửi đến, hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

+ 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ trung tâm dịch vụ việc làm để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt và phản hồi quyết định chi trả trợ cấp cho người lao động.

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Giải đáp một số thắc mắc về bảo hiểm thất nghiệp

Trong quá trình làm hồ sơ, người lao động có thể sẽ có một vài thắc mắc cần được giải đáp. Sau đây là hai câu hỏi thường gặp khi người lao động chuẩn bị hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang

Người lao động tỉnh khác có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang?

Theo quy định tại Điều 17 thuộc Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015, người lao động có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ cho “trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp”. 

Như vậy, cho dù người lao động làm việc ở nơi khác nhưng sau đó chuyển đến tỉnh Bắc Giang để làm việc và sinh sống thì vẫn có thể nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang bình thường như những lao động khác tại địa phương.

Có cần hộ khẩu khi làm bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang không?

Như đã nêu trên, người lao động chỉ cần chuẩn bị các loại giấy tờ đã được quy định theo mục 2.1 của bài viết này nên hồ sơ không bắt buộc phải có sổ hộ khẩu để có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang. Vì vậy, người lao động có hộ khẩu ở các tỉnh khác vẫn có thể chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về tỉnh Bắc Giang.

Như vậy, thông qua bài viết này, người lao động cũng phần nào hiểu rõ về bảo hiểm thất nghiệp Bắc Giang và gặp thuận lợi hơn trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ. Người lao động hãy nắm bắt sớm những thông tin trên để có thể nhanh chóng nhận được tiền trợ cấp theo chế độ mà mình được hưởng nhé.

 

 

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x